t. 67205028, 29104805 Bruņinieku iela 98, Rīga
Latvian  Russian  English  Deutsch 
Currency:
Printer friendly version Printer friendly version

Mont Blanc Triton 450M

443,94eur
Mont Blanc Triton 450M Izmantojot Mont Blanc, Jûs varat paòemt lîdz visu, kas vajadzîgs - slçpes, bagâþu, velosipçdus un suni. Mont Blanc ir pilnîgs modernu izstrâdâjumu komplekss, kur jumta bagâþnieki un aksesuâri atbilst automobilim visos sîkumos. Mont Blanc no augstas kvalitâtes materiâliem darinâtie produkti ir viegli un çrti uzstâdâmi.
Melna metalizçtâ krâsa  +
 Ietilpîba, L  430
 Arçjie izmçri, cm  197 x 83 x 38
 Iekšçjie izmçri, cm  192 x 77 x 37
 Moderns dizains  +
 Gâzes amortizatori  +
 Patentçtie âtrie stiprinâjumi  +
 Centrâlâ atslçga (3-punktu fiksâcija)  +
 Lieliska aerodinamika  +
 Krava, kg  75
 Svars, kg  18

Any questions?

Please use the following form to request information.

Jūsu vārds:

Email

Please specify your question about Mont Blanc Triton 450M:


Type the numbers you see in the picture below
code

www.e-kresli.lv Krēsli, auduma, ādas, apmeklētāju, bāra, virtuves, ofisa, krēslu remonts / Кресла, стулья, тканевые, кожаные, посетительские, барные, кухонные, офисные, ремонт кресел
           
Powered by WebAsyst Shop-Script - shopping cart software