t. 67205028, 29104805 Bruņinieku iela 98, Rīga
Latvian  Russian  English  Deutsch 
Currency:
Printer friendly version Printer friendly version

ARTEL RF18RL Window A/C

779,78eur
ARTEL RF18RL Window A/C
Raþotâjs ARTEL
Telpas platîba m2 30-45
Dzesçšanas jauda (Kw) 5,30
Sildîšanas jauda (kW) 5,5
Gaisa plûsma (m3/h) 700
Tâlvadîbas pultis +
Digitalais displejs +
Ventilatora âtrumu skaits 3 + auto
Ieslçgšanas - izslçgšanas taimeris +
Nakts reþîms +
Spriegums 220-240 V
Enerìijas patçriòš (kW) 1,99
Iekšçjâ bloka izmçri (cm) (AxPxD) 45,5 x 73 x 67
Svars (kg) 60
Garantija (mçn.) 24

Any questions?

Please use the following form to request information.

Jūsu vārds:

Email

Please specify your question about ARTEL RF18RL Window A/C:


Type the numbers you see in the picture below
code

www.e-kresli.lv Krēsli, auduma, ādas, apmeklētāju, bāra, virtuves, ofisa, krēslu remonts / Кресла, стулья, тканевые, кожаные, посетительские, барные, кухонные, офисные, ремонт кресел
           
Powered by WebAsyst Shop-Script - shopping cart software