t. 67205028, 29104805 Bruņinieku iela 98, Rīga
Latvian  Russian  English  Deutsch 
Currency:
Printer friendly version Printer friendly version

ACS-097HRI siltumsuknis

ACS-097HRI siltumsuknis ― Bruņinieku 98, Rīga - tel. 67205028, 29104805 - Krēsli , кресла , стулья. Datoru remonts, serviss. Veikals.
782,58eur
ACS-097HRI siltumsuknis Gaisa siltumsûkòi - tie ir mûsdienîgi kondicionieri, kuri var ne tikai atvçsinât vasarâ, bet arî apsildît ziemâ. Viòi nav dârgi, ir diezgan ekonomiskie un klusi. Apsilde pçc siltumnesçja principa piedâvâ siltuma pârnesi no vienas vietas uz otru, izmantojot fiziskas freona îpaðîbas, kurð ir spçjîgs izgarot un iesûkt siltumu zem zemas temperatûras. Ðis process notiek kondicioniera aizvçrtâ freona kontûrâ un nav saistîts ar izvadîðanu atmosfçrâ. Apsildes reþîmâ kondicionieris, paòem siltumu no ielas un ievada to telpâ. Pie tam kondicioniera elektrîbas patçriòð pie parastâm pavasara-rudens temperatûrâm (ârçjas gaiss lîdz 70%) ir mazâks, nekâ standarta situâcijâ elektrîbas patçriòð. В основе микропроцессорная система управления, которая плавно, без резких колебаний поддерживает заданную температуру. При этом значительно снижается потребление электроэнергии, кондиционер работает практически бесшумно, а климат в помещении регулируется с максимальной точностью. В режимах охлаждения и нагрева максимальная производительность кондиционера Digital Inverter значительно выше аналоговых традиционных сплит-систем. В кондиционере используется теплообменник Golden Bio со специальным покрытием TiO2. Технология Golden Bio надежно защищает теплообменники кондиционеров от коррозии и развития микробов, обезвреживает грибки, бактерии и вирусы, уничтожает неприятные запахи. Кондиционер оснащен интеллектуальной системой самодиагностики, которая в случае неисправности отображает необходимую информацию на дисплее прибора. Корпус наружного блока изготовлен из оцинкованного стального листа со специальным защитным покрытием и не ржавеет даже в условиях влажного климата. Кондиционер стабильно работает даже при низком напряжении электросети, а в случае перебоя и возобновления электропитания автоматически возвращается к заданным параметрам и настройкам. высокоэффективный компрессор * интенсивный режим * простота управления * новый функциональный дизайн * охлаждение + обогрев + осушение + вентиляция * автоматический режим * многофункциональный пульт ДУ * микропроцессорная система управления * функция «I feel» * LED-дисплей * «SLEEP» (режим комфортного сна) * бесшумная работа * автоматическая защита кондиционера * система самодиагностики * длительный срок эксплуатации * современный дизайн Dzesçðana Apsilde Jauda 2.50 kW 3.50 kW Telpas platîba 25.00 m2 45.00 m2 Patçrçjama jauda 1.05 kW/h 0.92 kW/h Lietderîbas koeficients 3.80 2.40

Any questions?

Please use the following form to request information.

Jūsu vārds:

Email

Please specify your question about ACS-097HRI siltumsuknis:


Type the numbers you see in the picture below
code

www.e-kresli.lv Krēsli, auduma, ādas, apmeklētāju, bāra, virtuves, ofisa, krēslu remonts / Кресла, стулья, тканевые, кожаные, посетительские, барные, кухонные, офисные, ремонт кресел
           
Powered by WebAsyst Shop-Script - shopping cart software